درد بی کسی

مطالبي در مورد عشق، زندگي، تنهايي و بي كسي

+  

آنگاه که بهار
مادرانه آيد به نوازش بيابان
و آنگاه که ابر
عاشقانه شويد تن خاک را به باران
ياد تو و آن نوازش توست
در خاطره غم گرفته من
اي واي
بهار من تو بودي
اي جان به خاک خفته من

 

نویسنده : میلاد ; ساعت ۱٢:٢٢ ‎ق.ظ ; ۱ فروردین ۱۳۸٥
تگ ها:
لینک comment پيام هاي ديگران ()


+  

عشق يعني با جهان بيگانگي
عشق يعني شب نخفتن تا سحر
عشق يعني سجده ها با چشم تر
عشق يعني سر بدار آويختن
عشق يعني اشک حسرت ريختن
عشق يعني در جهان رسوا شدن
عشق يعني مست و بي پروا شدن
عشق يعني سوختن يا ساختن
عشق يعني زندگي را باختن
عشق يعني انتظار و انتظار
عشق يعني هر چه بيني عکس يار
عشق يعني ديده بر در دوختن
عشق يعني در فراغش سوختن

 

نویسنده : میلاد ; ساعت ۱٠:٠۸ ‎ب.ظ ; ٢۸ اسفند ۱۳۸٤
تگ ها:
لینک comment پيام هاي ديگران ()


+  

وقتي معلم از من پرسيده بود که:
عشق چند بخشه؟
زود دستمو بالا بردمو گفتم:
يک بخش
اما از وقتي که تورو شناختم فهميدم
عشق 3 بخشه:
1. عطش ديدن تو
2. شوق با تو بودن و
3. اندوه بي تو بودن

 

نویسنده : میلاد ; ساعت ۸:۳٩ ‎ب.ظ ; ٢٧ اسفند ۱۳۸٤
تگ ها:
لینک comment پيام هاي ديگران ()


+  

محبوبه من
بيا تا اشتياق بانگ تو
در جان خسته ام شور حيات برانگيزد
من غرق مستيم از تابش وجود تو
در جام جان چنين سرشار هستيم
من بازتاب صولت زيبايي توام
آيينه شکوه دل آرايي توام
اي آيه مکرر آرامش
مي خواهمت هنوز
آري
هنوز هم درياي اضطراب
در سينه شکسته من موج مي زند

 

نویسنده : میلاد ; ساعت ۱٢:۱٥ ‎ق.ظ ; ٢٥ اسفند ۱۳۸٤
تگ ها:
لینک comment پيام هاي ديگران ()


+  

من به 2 چيز عشق مي ورزم
يکي تو و ديگري وجود تو
من به 2 چيز اعتقاد دارم
يکي خدا و ديگري تو
من درين دنيا 2 چيز مي خواهم
يکي تو و ديگري خوشبختي تو
من اين دنيا را براي 2 چيز مي خواهم
يکي تو و ديگري با تو

 

نویسنده : میلاد ; ساعت ۱:٠۱ ‎ق.ظ ; ٢٤ اسفند ۱۳۸٤
تگ ها:
لینک comment پيام هاي ديگران ()


+  

يادته يه روز بهم گفتي:
هر وقت خواستي گريه کني
برو زير بارون
که نکنه نامردي اشکاتو ببينه
و بهت بخنده
گفتم: اگه بارون نيومد چي؟
گفتی: اگه چشماي قشنگ تو بباره
آسمون گريش مي گيره
گفتم: يه خواهش دارم
وقتي آسمون چشمام خواست بباره
تنهام نذار
گفتي: به چشم
حالا امروز
من دارم گريه مي کنم
اما آسمون نميباره
تو هم اون دور ايستادي
و داري بهم مي خندي...

 

نویسنده : میلاد ; ساعت ۱:۳٤ ‎ق.ظ ; ٢٢ اسفند ۱۳۸٤
تگ ها:
لینک comment پيام هاي ديگران ()


+  

اشک زماني زيباست
که براي عشق باشد
عشق زماني زيباست
که براي تو باشد
تو زماني زيبايي
که براي من باشی

 

نویسنده : میلاد ; ساعت ۱٢:٢٤ ‎ق.ظ ; ٢۱ اسفند ۱۳۸٤
تگ ها:
لینک comment پيام هاي ديگران ()


+  

وقتي تو نيستي
نه هستهاي ما چونان که بايدند
نه بايدها
مثل هميشه آخر حرفم
و حرف آخرم را با بغض مي خوانم
عمريست لبخندهاي لاغر خود را
در دل ذخيره ميکنم
باشد براي روز مبادا
اما در صفحه هاي تقويمم
روزي به نام روز مبادا نيست
آن روز هر چه باشد
روزي شبيه ديروز
روزي شبيه فردا
روزي درست مثل همين امروزهاي ماست
اما کسي چه ميداند
شايد امروز نيز روز مبادا باشد
وقتي تو نيستي
نه هستهاي ما چونان که بايدند
نه بايدها
هر روز بي تو روز مباداست...

 

نویسنده : میلاد ; ساعت ۱٢:٤۱ ‎ق.ظ ; ۱۳ اسفند ۱۳۸٤
تگ ها:
لینک comment پيام هاي ديگران ()


+  

هيچ وقت دل به کسي نبند
چون اين دنيا اينقدر کوچيکه
که توش دوتا دل کنار هم جا نميشه
ولي اگه دل به کسي بستي
هيچ وقت ازش جدا نشو
چون اين دنيا اينقدر بزرگه
که ديگه پيداش نمي کني

 

نویسنده : میلاد ; ساعت ۱:۳٢ ‎ق.ظ ; ۱٢ اسفند ۱۳۸٤
تگ ها:
لینک comment پيام هاي ديگران ()


+  

وقتي که از مادر متولد شدم
صدايي به من گفت:
من هميشه با تو هستم
پرسيدم تو کي هستي؟
گفت: غم
آن لحظه فکر کردم
غم عروسکي است که منو سرگرم ميکنه
اما حالا فهميدم که
من عروسکي هستم بازيچه غم...

 

نویسنده : میلاد ; ساعت ۱٢:٠٦ ‎ق.ظ ; ٧ اسفند ۱۳۸٤
تگ ها:
لینک comment پيام هاي ديگران ()


+  

شب را دوست دارم
چون ديگر هيچ رهگذري
از کوچه پس کوچه هاي شهرم نمي گذرد
تا سرگرداني مرا ببيند
شب را دوست دارم
چون ديگر هيچ عابري
از دور اشک هاي يخ زده ام را
در گوشه چشمان بي فروغم نمي بيند

 

نویسنده : میلاد ; ساعت ۱:۱۳ ‎ق.ظ ; ٥ اسفند ۱۳۸٤
تگ ها:
لینک comment پيام هاي ديگران ()