درد بی کسی

مطالبي در مورد عشق، زندگي، تنهايي و بي كسي

+  

پرسيد: بخاطر کي زنده هستي؟
با اينکه دوست داشتم با تمام وجود داد بزنم بخاطر تو
گفتم بخاطر هيچکس
پرسيد: پس بخاطر چي زنده هستي؟
با اينکه دلم ميخواست داد بزنم بخاطر دل تو
گفتم: بخاطر هيچ چيز
ازش پرسيدم تو بخاطر چي زنده هستي؟
در حالي که اشک تو چشماش جمع شده بود گفت:
بخاطر کسي که بخاطر هيچ چيز زندست...

 

نویسنده : میلاد ; ساعت ٢:۳٢ ‎ق.ظ ; ۳٠ شهریور ۱۳۸٤
تگ ها:
لینک comment پيام هاي ديگران ()


+  

20 بار ديدمت
19 بار بهت خنديدم
18 بار به من اخم کردي
17 بار از دستم خسته شدي ولي
16 بار ديگه سعي کردم و
15 جمله عاشقونه رو
14 بار به
13 زبان و
12 لحجه و
11 روز و روزي
10 بار به کمک
9 نفر بهت گفتم اما تو
8 بار قهر کردي
7 بار سرتو از من برگردوندي و من
6 بار برات مردم
5 بار قربونت رفتم و
4 بار نازتو کشيدم و تو
3 بار ناز کردي و
2 بار خنديديو جونمو به لبم رسوندي ولي
1 بارم بهم نگفتي که دوسم داري...

 

نویسنده : میلاد ; ساعت ٢:٤٧ ‎ق.ظ ; ٢٥ شهریور ۱۳۸٤
تگ ها:
لینک comment پيام هاي ديگران ()


+  

اگر روزي مردم...
تابوتم را سياه کنيد تا همه بدانند سياه بخت بودم
بر روي سينه ام تکه يخي بگذاريد تا بجاي معشوقم برايم گريه کند
چشمانم را باز بگذاريد تا همه بدانند چشم انتظار معشوقم بودم
و آخر اينکه...
دستانم را ببنديد تا همه بدانند خواستم ولي نتوانستم...


نویسنده : میلاد ; ساعت ۱٢:٢۱ ‎ق.ظ ; ۱٥ شهریور ۱۳۸٤
تگ ها:
لینک comment پيام هاي ديگران ()


+  

اگر بهترين دوستم نيستي لااقل بهترين دشمنم باش

اگر غمخوارم نيستي لااقل بزرگترين غمم باش

هر چه هستي هميشه بهترين باش

چون هميشه بهترينها در ياد خواهند ماند

پس در بدترين خاطراتم بهترين باش

 

نویسنده : میلاد ; ساعت ۱:٢٩ ‎ق.ظ ; ۱٤ شهریور ۱۳۸٤
تگ ها:
لینک comment پيام هاي ديگران ()


+  

وقتي که دلت ميگيره دوست داري با يکي درد و دل کني

ولي اگه کسي رو نداشته باشي که باهاش درد و دل  کني

اين درد بي کسي به غمت اضافه ميشه و اونو دوبرابر ميکنه

الهی غم هيچ کسی دو برابر نشه...

 

نویسنده : میلاد ; ساعت ۱:٥٥ ‎ق.ظ ; ۱۳ شهریور ۱۳۸٤
تگ ها:
لینک comment پيام هاي ديگران ()


+  

يه روز دل تشست با خودش فکر کرد

به خودش گفت سنگ ميشم

از اون به بعد سنگ شد

رفت ميون سنگا نشست

اما عاشق سنگا شد...

 

نویسنده : میلاد ; ساعت ۱:٢۱ ‎ق.ظ ; ۱٢ شهریور ۱۳۸٤
تگ ها:
لینک comment پيام هاي ديگران ()


+  

او را به عشق ببخش...
باشد که تا ارديبهشتي ديگر نگاه زخمي تو بر دلش مرهمي شود و لبانش با سلام تو شکوفه دهد

 

نویسنده : میلاد ; ساعت ٢:٠۱ ‎ق.ظ ; ۱۱ شهریور ۱۳۸٤
تگ ها:
لینک comment پيام هاي ديگران ()


+  

اگر پرواز مي کردم چه مي شد؟

پرم را باز مي کردم چه مي شد؟

اگر پروانه بودم صبح تا شب

گلي را ناز مي کردم چه مي شد؟

 

نویسنده : میلاد ; ساعت ۱٢:۱٤ ‎ق.ظ ; ۱٠ شهریور ۱۳۸٤
تگ ها:
لینک comment پيام هاي ديگران ()


+  

از آتش پرسيدم محبت چيست؟ گفت از من سوزانتر است

از گل پرسيدم محبت چيست؟ گفت از من زيباتر است

از شمع پرسيدم محبت چيست؟ گفت از من عاشقتر است

از خودش پرسيدم محبت چيست؟ گفت نگاهي بيش نيست

 

نویسنده : میلاد ; ساعت ۱٢:٥٥ ‎ق.ظ ; ٩ شهریور ۱۳۸٤
تگ ها:
لینک comment پيام هاي ديگران ()