درد بی کسی

مطالبي در مورد عشق، زندگي، تنهايي و بي كسي
» کفن :: ۱٦ مهر ۱۳٩۳
» حقیقت تلخ :: ٢٢ شهریور ۱۳٩۳
» مرگــ تدریجـی یکــ رویـا‏ :: ۱٩ تیر ۱۳٩۳
» چرا رفتی؟ :: ۱٤ فروردین ۱۳٩۳
» این منم :: ٢٧ آبان ۱۳٩٢
» فکر تو :: ۳۱ شهریور ۱۳٩٢
» درد :: ٢٥ فروردین ۱۳٩٢
» دروغ :: ۸ خرداد ۱۳٩۱
» تنهایی :: ٢٩ اردیبهشت ۱۳٩۱
» جای خالی تو :: ۱۸ اردیبهشت ۱۳٩۱
» خوبترین جای جهان :: ٥ اردیبهشت ۱۳٩۱
» دارایی من :: ٢۸ فروردین ۱۳٩۱
» سالی که گذشت :: ۱۳ فروردین ۱۳٩۱
» سکوت :: ۱٠ فروردین ۱۳٩۱
» کاسۀ صبرم لبریزه.. :: ٦ فروردین ۱۳٩۱
» اشک های هر شب من :: ۳ فروردین ۱۳٩۱
» جوابم نکن :: ٢۸ اسفند ۱۳٩٠
» تشییع عشق :: ٦ اسفند ۱۳٩٠
» تنهاتر از باران :: ٢ اسفند ۱۳٩٠
» واهمه :: ٢۱ بهمن ۱۳٩٠
» باران :: ۱٥ بهمن ۱۳٩٠
» نامه :: ٢٥ دی ۱۳٩٠
» کی تمام می شود؟ :: ٥ دی ۱۳٩٠
» امانم بده :: ٢٩ آذر ۱۳٩٠
» اسکناس مچاله :: ۱٢ آذر ۱۳٩٠
» ابرای پاییزی :: ٦ آذر ۱۳٩٠
» لحظه عاشق شدن :: ٢ آذر ۱۳٩٠
» مهم نیست :: ٢٩ آبان ۱۳٩٠
» بد بیاری :: ٢٢ شهریور ۱۳٩٠
» شریک :: ۱۳ شهریور ۱۳٩٠
» تنهایی :: ٢٧ امرداد ۱۳٩٠
» ویران شده :: ٢٤ امرداد ۱۳٩٠
» نابینا :: ۱۸ امرداد ۱۳٩٠
» چهار فصل :: ۱٢ امرداد ۱۳٩٠
» چشم انتظار :: ٩ امرداد ۱۳٩٠
» فراموشی :: ٧ امرداد ۱۳٩٠
» خیانت :: ٢٦ تیر ۱۳٩٠
» بی صدا ترین :: ٧ تیر ۱۳٩٠
» بی وفایی :: ٩ فروردین ۱۳٩٠
» دلم تنهاست :: ۱۳ اسفند ۱۳۸٩
» بی من نرو :: ٢۱ دی ۱۳۸٩
» چشمای تو :: ٥ دی ۱۳۸٩
» خاطرات من :: ٤ دی ۱۳۸۸
» عزیز لحظه های من :: ٢۱ مهر ۱۳۸۸
» یادگار تو :: ٢٢ شهریور ۱۳۸۸
» ماه من :: ٧ شهریور ۱۳۸۸
» مهربون نا مهربون :: ٥ شهریور ۱۳۸۸
» عشق محال :: ۱٩ امرداد ۱۳۸۸
» با من بمیر :: ٢٩ تیر ۱۳۸۸
» کاش می شد :: ۱٤ تیر ۱۳۸۸
» مُردم :: ۱ تیر ۱۳۸۸
» جدایی :: ۱۸ خرداد ۱۳۸۸
» خدا نگهدار :: ٩ خرداد ۱۳۸۸
» قسمت من :: ٦ خرداد ۱۳۸۸
» دوستت دارم :: ٢ خرداد ۱۳۸۸
» آخرین ثانیه ها :: ٢٩ اردیبهشت ۱۳۸۸
» آدم برفی :: ٢٤ اردیبهشت ۱۳۸۸
» عاشقت خواهم ماند :: ۱٥ اردیبهشت ۱۳۸۸
» مثل هیچکس :: ٦ اردیبهشت ۱۳۸۸
» کوهی پر از درد :: ٥ اردیبهشت ۱۳۸۸
» دلی پر درد :: ۳ اردیبهشت ۱۳۸۸
» افسوس :: ۳٠ فروردین ۱۳۸۸
» سالهاست... :: ٢۸ فروردین ۱۳۸۸
» چرا؟ :: ٢٧ فروردین ۱۳۸۸
» گمان :: ٢٦ فروردین ۱۳۸۸
» هفت شهر عشق :: ٢٤ فروردین ۱۳۸۸
» پیوند :: ٢۳ فروردین ۱۳۸۸
» بهشت من :: ٢۳ اسفند ۱۳۸٧
» مشکوکم :: ۱٥ بهمن ۱۳۸٧
» بی وفایی روزگار :: ٥ دی ۱۳۸٧
» هیچکس :: ٢٩ آذر ۱۳۸٧
» دلتنگ :: ۱٠ آذر ۱۳۸٧
» محبت :: ٢٧ آبان ۱۳۸٧
» درد بی کسی :: ۱۱ آبان ۱۳۸٧
» دلتنگی :: ٢ آبان ۱۳۸٧
» کجاست؟ بگو :: ۳٠ مهر ۱۳۸٧
» هق هق :: ۱٢ امرداد ۱۳۸٧
» پاره سنگ عاشق :: ٤ امرداد ۱۳۸٧
» به روم نیار :: ۱۱ خرداد ۱۳۸٧
» غصه های لعنتی :: ۱٩ بهمن ۱۳۸٦
» آرزو :: ٢٥ دی ۱۳۸٦
» ستاره :: ۱٦ آذر ۱۳۸٦
» نگاه مهربون :: ٦ آذر ۱۳۸٦
» حس عاشقی :: ٢ شهریور ۱۳۸٦
» ستاره :: ۱٠ تیر ۱۳۸٦
» منتظرت می مانم :: ٢ تیر ۱۳۸٦
» تو که رفتی :: ٢٦ خرداد ۱۳۸٦
» هنوز عاشقم :: ۱٥ خرداد ۱۳۸٦
» شکستن من :: ٩ خرداد ۱۳۸٦
» دلگیرم :: ٢۳ اردیبهشت ۱۳۸٦
» امروز فهمیدم :: ۱٩ اردیبهشت ۱۳۸٦
» افسوس :: ۱٦ اردیبهشت ۱۳۸٦
» مرگ و زندگی :: ٩ اردیبهشت ۱۳۸٦
» ستاره بخت من :: ٢ اردیبهشت ۱۳۸٦
» جاده بی وفایی :: ٢٥ فروردین ۱۳۸٦
» زنده خواهم ماند :: ٩ فروردین ۱۳۸٦
» عشق پنهان :: ٢٩ اسفند ۱۳۸٥
» وسعت تنهایی :: ٢٢ اسفند ۱۳۸٥
» تقلا :: ۱٦ اسفند ۱۳۸٥
» نمی بخشمت :: ۱٤ اسفند ۱۳۸٥
» گل نیلوفر :: ٢ اسفند ۱۳۸٥
» ٢٢ بهمن ۱۳۸٥ :: ٢٢ بهمن ۱۳۸٥
» ٦ بهمن ۱۳۸٥ :: ٦ بهمن ۱۳۸٥
» ٢٦ دی ۱۳۸٥ :: ٢٦ دی ۱۳۸٥
» ۱٥ دی ۱۳۸٥ :: ۱٥ دی ۱۳۸٥
» ۱٦ آذر ۱۳۸٥ :: ۱٦ آذر ۱۳۸٥
» ۱٢ آذر ۱۳۸٥ :: ۱٢ آذر ۱۳۸٥
» ۱ آذر ۱۳۸٥ :: ۱ آذر ۱۳۸٥
» ٢٤ آبان ۱۳۸٥ :: ٢٤ آبان ۱۳۸٥
» ۱۸ آبان ۱۳۸٥ :: ۱۸ آبان ۱۳۸٥
» خدا نگهدار :: ٧ آبان ۱۳۸٥
» ٩ مهر ۱۳۸٥ :: ٩ مهر ۱۳۸٥
» ۳ مهر ۱۳۸٥ :: ۳ مهر ۱۳۸٥
» ۳٠ شهریور ۱۳۸٥ :: ۳٠ شهریور ۱۳۸٥
» ٢٧ شهریور ۱۳۸٥ :: ٢٧ شهریور ۱۳۸٥
» ۱٥ شهریور ۱۳۸٥ :: ۱٥ شهریور ۱۳۸٥
» ٩ شهریور ۱۳۸٥ :: ٩ شهریور ۱۳۸٥
» ٧ شهریور ۱۳۸٥ :: ٧ شهریور ۱۳۸٥
» ٥ شهریور ۱۳۸٥ :: ٥ شهریور ۱۳۸٥
» ٢٩ امرداد ۱۳۸٥ :: ٢٩ امرداد ۱۳۸٥
» ٢٥ امرداد ۱۳۸٥ :: ٢٥ امرداد ۱۳۸٥
» ۱۸ امرداد ۱۳۸٥ :: ۱۸ امرداد ۱۳۸٥
» ۱٢ امرداد ۱۳۸٥ :: ۱٢ امرداد ۱۳۸٥
» ٦ امرداد ۱۳۸٥ :: ٦ امرداد ۱۳۸٥
» ٤ امرداد ۱۳۸٥ :: ٤ امرداد ۱۳۸٥
» ٢٩ تیر ۱۳۸٥ :: ٢٩ تیر ۱۳۸٥
» ٢٤ تیر ۱۳۸٥ :: ٢٤ تیر ۱۳۸٥
» ٢٠ تیر ۱۳۸٥ :: ٢٠ تیر ۱۳۸٥
» ۱٩ تیر ۱۳۸٥ :: ۱٩ تیر ۱۳۸٥
» ۱۸ تیر ۱۳۸٥ :: ۱۸ تیر ۱۳۸٥
» ٢۸ خرداد ۱۳۸٥ :: ٢۸ خرداد ۱۳۸٥
» ۱٩ خرداد ۱۳۸٥ :: ۱٩ خرداد ۱۳۸٥
» ۸ خرداد ۱۳۸٥ :: ۸ خرداد ۱۳۸٥
» ۳٠ اردیبهشت ۱۳۸٥ :: ۳٠ اردیبهشت ۱۳۸٥
» ۱٩ اردیبهشت ۱۳۸٥ :: ۱٩ اردیبهشت ۱۳۸٥
» ٥ اردیبهشت ۱۳۸٥ :: ٥ اردیبهشت ۱۳۸٥
» ٢٠ فروردین ۱۳۸٥ :: ٢٠ فروردین ۱۳۸٥
» باورم نمیشه :: ۱۸ فروردین ۱۳۸٥
» ۱٦ فروردین ۱۳۸٥ :: ۱٦ فروردین ۱۳۸٥
» ۱٤ فروردین ۱۳۸٥ :: ۱٤ فروردین ۱۳۸٥
» ۱٢ فروردین ۱۳۸٥ :: ۱٢ فروردین ۱۳۸٥
» ۱٠ فروردین ۱۳۸٥ :: ۱٠ فروردین ۱۳۸٥
» ۸ فروردین ۱۳۸٥ :: ۸ فروردین ۱۳۸٥
» ٧ فروردین ۱۳۸٥ :: ٧ فروردین ۱۳۸٥
» ٤ فروردین ۱۳۸٥ :: ٤ فروردین ۱۳۸٥
» ۱ فروردین ۱۳۸٥ :: ۱ فروردین ۱۳۸٥
» ٢۸ اسفند ۱۳۸٤ :: ٢۸ اسفند ۱۳۸٤
» ٢٧ اسفند ۱۳۸٤ :: ٢٧ اسفند ۱۳۸٤
» ٢٥ اسفند ۱۳۸٤ :: ٢٥ اسفند ۱۳۸٤
» ٢٤ اسفند ۱۳۸٤ :: ٢٤ اسفند ۱۳۸٤
» ٢٢ اسفند ۱۳۸٤ :: ٢٢ اسفند ۱۳۸٤
» ٢۱ اسفند ۱۳۸٤ :: ٢۱ اسفند ۱۳۸٤
» ۱۳ اسفند ۱۳۸٤ :: ۱۳ اسفند ۱۳۸٤
» ۱٢ اسفند ۱۳۸٤ :: ۱٢ اسفند ۱۳۸٤
» ٧ اسفند ۱۳۸٤ :: ٧ اسفند ۱۳۸٤
» ٥ اسفند ۱۳۸٤ :: ٥ اسفند ۱۳۸٤
» ٢۸ بهمن ۱۳۸٤ :: ٢۸ بهمن ۱۳۸٤
» ٢٤ بهمن ۱۳۸٤ :: ٢٤ بهمن ۱۳۸٤
» ٢۳ بهمن ۱۳۸٤ :: ٢۳ بهمن ۱۳۸٤
» ۱٩ بهمن ۱۳۸٤ :: ۱٩ بهمن ۱۳۸٤
» ۱٧ بهمن ۱۳۸٤ :: ۱٧ بهمن ۱۳۸٤
» ۱٥ بهمن ۱۳۸٤ :: ۱٥ بهمن ۱۳۸٤
» ۱۳ بهمن ۱۳۸٤ :: ۱۳ بهمن ۱۳۸٤
» ۱٢ بهمن ۱۳۸٤ :: ۱٢ بهمن ۱۳۸٤
» ۱۱ بهمن ۱۳۸٤ :: ۱۱ بهمن ۱۳۸٤
» ٩ بهمن ۱۳۸٤ :: ٩ بهمن ۱۳۸٤
» ۳٠ دی ۱۳۸٤ :: ۳٠ دی ۱۳۸٤
» ٢٩ دی ۱۳۸٤ :: ٢٩ دی ۱۳۸٤
» ۱٧ دی ۱۳۸٤ :: ۱٧ دی ۱۳۸٤
» ۱٦ دی ۱۳۸٤ :: ۱٦ دی ۱۳۸٤
» ۳ دی ۱۳۸٤ :: ۳ دی ۱۳۸٤
» ٢ دی ۱۳۸٤ :: ٢ دی ۱۳۸٤
» ۱ دی ۱۳۸٤ :: ۱ دی ۱۳۸٤
» ۱٩ آذر ۱۳۸٤ :: ۱٩ آذر ۱۳۸٤
» ۱۸ آذر ۱۳۸٤ :: ۱۸ آذر ۱۳۸٤
» ٦ آذر ۱۳۸٤ :: ٦ آذر ۱۳۸٤
» ٢۸ آبان ۱۳۸٤ :: ٢۸ آبان ۱۳۸٤
» ٢۸ آبان ۱۳۸٤ :: ٢۸ آبان ۱۳۸٤
» ٢٧ آبان ۱۳۸٤ :: ٢٧ آبان ۱۳۸٤
» ۱٥ آبان ۱۳۸٤ :: ۱٥ آبان ۱۳۸٤
» ۱۳ آبان ۱۳۸٤ :: ۱۳ آبان ۱۳۸٤
» ۸ آبان ۱۳۸٤ :: ۸ آبان ۱۳۸٤
» ٧ آبان ۱۳۸٤ :: ٧ آبان ۱۳۸٤
» ٦ آبان ۱۳۸٤ :: ٦ آبان ۱۳۸٤
» ٥ آبان ۱۳۸٤ :: ٥ آبان ۱۳۸٤
» باران :: ٥ مهر ۱۳۸٤
» عشق :: ۱ مهر ۱۳۸٤
» ۳٠ شهریور ۱۳۸٤ :: ۳٠ شهریور ۱۳۸٤
» ٢٥ شهریور ۱۳۸٤ :: ٢٥ شهریور ۱۳۸٤
» ۱٥ شهریور ۱۳۸٤ :: ۱٥ شهریور ۱۳۸٤
» ۱٤ شهریور ۱۳۸٤ :: ۱٤ شهریور ۱۳۸٤
» ۱۳ شهریور ۱۳۸٤ :: ۱۳ شهریور ۱۳۸٤
» ۱٢ شهریور ۱۳۸٤ :: ۱٢ شهریور ۱۳۸٤
» ۱۱ شهریور ۱۳۸٤ :: ۱۱ شهریور ۱۳۸٤
» ۱٠ شهریور ۱۳۸٤ :: ۱٠ شهریور ۱۳۸٤
» ٩ شهریور ۱۳۸٤ :: ٩ شهریور ۱۳۸٤
» ٢٩ امرداد ۱۳۸٤ :: ٢٩ امرداد ۱۳۸٤
» ٢۸ امرداد ۱۳۸٤ :: ٢۸ امرداد ۱۳۸٤
» ٢٧ امرداد ۱۳۸٤ :: ٢٧ امرداد ۱۳۸٤
» ٢٦ امرداد ۱۳۸٤ :: ٢٦ امرداد ۱۳۸٤
» ٢۱ امرداد ۱۳۸٤ :: ٢۱ امرداد ۱۳۸٤
» ٢۱ امرداد ۱۳۸٤ :: ٢۱ امرداد ۱۳۸٤
» ٢٠ امرداد ۱۳۸٤ :: ٢٠ امرداد ۱۳۸٤
» ۱٩ امرداد ۱۳۸٤ :: ۱٩ امرداد ۱۳۸٤
» ۱٦ امرداد ۱۳۸٤ :: ۱٦ امرداد ۱۳۸٤
» ۱٥ امرداد ۱۳۸٤ :: ۱٥ امرداد ۱۳۸٤
» ۱٥ امرداد ۱۳۸٤ :: ۱٥ امرداد ۱۳۸٤
» سوالهای بی جواب :: ۱٤ امرداد ۱۳۸٤
» شروع زندگی :: ۱٤ امرداد ۱۳۸٤
» پیش می روم :: ۱۳ امرداد ۱۳۸٤